1.1การบริหารร่างกาย

สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๓ : การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ ๓.๑ : เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
 ๔. แสดงการเคลื่อนใหวได้อย่างสร้างสรรค์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ทิพานัน อินทร์เรือง
ไฟล์แนบ

1    0
  • ลบทิพานัน อินทร์เรืองยินดีเผยแพร่ บทเรียนสำเร็จรูป15/11/2558 13:20:22