การใช้โปรแกรม GSPสอนการหาพื้นที่ใต้โค้ง

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๓ : เรขาคณิต
 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
วิยะดา ทองประดับ
ไฟล์แนบ

0    0