ช่วยฟื้นคืนชีพ

สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ ๕ : ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑ : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
 ๕. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเสนอ นิ่งราวี
ไฟล์แนบ

เปิดที่นี้

0    0