สารเสพติด

สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ ๑ : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
 ๑. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานระบบอวัยวะต่างๆ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุริยัน ชูประดิษฐ์
ไฟล์แนบ

0    0