ภาษาไทย
1
/
2556
การบ้านทดสอบ
ตอบคำถามว่า  ไก่กับไข่  อะไรเกิดก่อนกัน
ไฟล์แนบ
ไก่เกิดก่อนไข่ เพราะ กอไก่ มาก่อน ขอไข่
ตอบได้ดีมาก
ถูกต้องนะครบ
9.00
นักเรียนส่วนกลาง